Grundläggande information

Här fyller du den information om fastigheten som är nödvändig för att tjänsten ska kunna utföra de beräkningar som resulterar i en analys av bostadsrättsföreningen.

Så här får du analysen

Efter att du genomfört och godkänt dina inmatningar så kommer analysen av föreningen att komma upp direkt på skärmen. Vill du även få ett exemplar av analysen skickad till dig, så fyller du i din e-postadress här nedan. Att fylla i din e-postadress i detta fält är valfritt men kvalitetssäkrar att du verkligen får den analys som du gjort.

Din e-postadress

Obligatorisk information om bostadsrättsföreningen

Här fyller du i information om själva bostadsrättsföreningen. Denna information är obligatorisk för att du ska snabbt och enkelt ska kunna återkoppla till en viss lägenhet i efterhand.

Bostadsrättsföreningens namn *
Län och kommun *
Lägenhetens gatuadress *

Obligatorisk information om ytor

Här fyller du i information om lägenhetens yta och byggnadens yta (bostadsarea + eventuell lokalarea) i kvm. Denna information är obligatorisk för att du ska kunna få ut en analys av bostadsrättsföreningen.

Lägenhetens yta i kvm *
Byggnadens yta i kvm *