AVTALSVILLKOR FÖR BOANALYS - BRF

Lagen om upphovsrätt gäller för denna tjänst!

§ 1. Om Fastitias tjänst Boanalys-Brf

1.1 Allmänt om tjänsten Boanalys-Brf
Tjänsten Boanalys-Brf är en översiktlig analys av en enskild bostadsrättsförenings ekonomiska status. Tjänstens syfte är att visa på sannolikheten för om en bostadsrättsförening kan komma att behöva justera sina årsavgifter inom kort. Fastitia har utvecklat denna tjänst för att öka insikten hos olika aktörer om vad ett bostadsrättsköp egentligen innebär. Denna analys ska dock inte ensamt svara för om du ska köpa en viss bostadsrätt eller inte, utan mer ses som ett av flera olika beslutsunderlag inför ett köp. Analysen kan även fungera mycket bra som underlag i dialogen med säljaren/mäklaren i samband med köpet eller med bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, förvaltare i samband med föreningens årsstämma.

1.2 Boanalys är en Internetbaserad s k ”Gör–det–själv” tjänst
Boanalys-Brf är en tjänst där Fastitia tillhandahåller analysverktyget via www.boanalys.se. Inmatning av värden i analysen och utvärderingen gör du själv. Detta sker utifrån de checklistor och övrigt material som finns på hemsidan med bostadsrättsföreningens årsredovisning (alt. ekonomisk plan) samt mäklarens objektsbeskrivning eller annat informationsmaterial som underlag. Eventuellt kompletterande information inhämtar du från säljaren/mäklaren eller föreningens styrelse/förvaltare.

§ 2. Köp m.m.

2.1 Köp
TJÄNSTEN ÄR FÖR NÄRVARANDE HELT GRATIS

2.2 Betalning

  1. Betalning sker i förskott och kan enbart göras med kort. Godkända kort för betalning är för närvarande följande kort: Visa, Mastercard/Eurocard.
  2. Fastitia använder sig av en extern kortbetalningstjänst från företaget Auriga Se mer information på www.aurigaepayment.se.
  3. Fastitia har ingen insyn i detta förfarande och kan inte ta del av dina kortuppgifter.

2.3 Bindande avtal
Bindande avtal uppkommer i samband med att du godkänner betalningen. Då anses du även ha godkänt dessa avtalsvillkor. Ångerrätt kan därför inte medges när du godkänt betalningen.

2.4 Leverans
Denna analys levereras på två sätt, direkt på din skärm efter att betalning skett samt att den skickas som en länk till din i analysen angivna e-postadress

§ 3. Din rätt att använda tjänsten

3.1 Analysen är enbart till för enskilt bruk
Boanalys-Brf får enbart användas för enskilt/privat bruk

3.2 Analysen får ej mångfaldigas till annan
Du får inte mångfaldiga analysen till annan, utan skriftligt tillstånd från Fastitia. Analysen får alltså inte läggas ut på t ex Internet eller på annat sätt delas ut till andra personer.

§ 4. Vid missbruk

4.1 Avstängning
Fastitia har rätt att stänga av användare från denna tjänst vid missbruk.

4.2 Skadestånd
Vid otillåten spridning av en eller flera analyser så tillkommer ett skadestånd som uppgår till 250 SEK per person som analysen kan ha redovisats för.

§ 5. Ansvar för fel

5.1 Fastitias ansvar
Fastitia ansvarar för fel som uppkommer i drift, funktion och egen information. Vi ansvarar dock inte för fel i den externa information som finns på vår hemsida t ex artiklar, rapporter och länkar, ej heller för fel i information som kommer från samarbetspartners.

5.2 Ditt ansvar som kund
  1. Du har eget ansvar för att du fyllt i rätt information på rätt plats i verktyget. (Glöm därför inte att fylla i checklistan innan du börjar med analysen. Du har även en möjlighet att kontrollera informationen som du matat in i analysen, innan ett köp verkligen sker).
  2. Du ansvarar för att din dator och webbläsare fungerar korrekt samt att du har en programvara som vid tillfället klarar av att läsa pdf-filer.

§ 6. Reklamation

6.1 Har du betalat men ej mottagit en analys efter att du följt våra instruktioner ska detta omgående påtalas för Fastitia via e-post till adressen: boanalys-brf@fastitia.se.

§ 7. Fastitias rätt att använda information

7.1 Rätt till av dig inmatad information
Fastitia har fullständig rätt att använda den information som du matar in på www.boanalys.se.

7.2 Dina inloggningsuppgifter
Din e-postadresskommer enbartatt användas för att leverera denna analys och kommer inte att spridas till utomstående.

§ 8. Ändring av dessa avtalsvillkor

8.1 Fastitia har rätt att ändra dessa villkor utan vidare information.

§ 9. Vid tvist

9.1 Om en tvist skulle uppstå i samband med ett köp av tjänsten Boanalys-Brf, ska utöver dessa villkor, så ska svensk lagstiftning gälla.